Gmina Laszki stawia na rozwój edukacyjny najmłodszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-044/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Laszki

Wartość ogółem: 435748,6

Wydatki kwalifikowalne: 435748,6

Dofinansowanie: 435748,6

Dofinansowanie UE: 370386,31

Nazwa beneficjenta: Gmina Laszki

NIP beneficjenta: 7922031521

Kod pocztowy: 37-543

Miejscowość: Laszki

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

inkubator startup, dotacja z pup 2021, zabezpieczenia osobiste i rzeczowe, bialorus ukraina, dopuszczalna różnica wysokości stopni, konferencja 9 luty 2022 online, ile jest państw w unii europejskiej, nabor zlobki, wzór karty, nowe przedszkole, na dobre i na złe odcinek 827, potrzeba definicja, ostrowskie centrum wspierania przedsiębiorczości, perspektywy 2021, wymień grupy ludności które tworzyły społeczeństwo w państwie pierwszych piastów, papugi małopolska

yyyyy