Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-020/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Leśnica

Wartość ogółem: 499954

Wydatki kwalifikowalne: 499954

Dofinansowanie: 492454,69

Dofinansowanie UE: 424960,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Leśnica

NIP beneficjenta: 7561966152

Kod pocztowy: 47-150

Miejscowość: Leśnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

konfederacja rpo, zatoki zięba, każdą liczbę można przedstawić na wiele sposobów uzupełnij 8/12, pup garwolin praca, na sygnale odcinek 183, wyszukiwarki, annopol praca, ponieważ przecinek

yyyyy