Gmina Ostróda wspiera rozwój najmłodszych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-086/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Ostróda

Wartość ogółem: 330900

Wydatki kwalifikowalne: 330900

Dofinansowanie: 325936,5

Dofinansowanie UE: 281265

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostróda

NIP beneficjenta: 7411004322

Kod pocztowy: 14-100

Miejscowość: Ostróda

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat iławski / Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

do pielenia chwastów krzyżówka, urząd miasta bytom wydziały, mieszkaniec wielkopolski, jak powiększyć ikony w telefonie, ocena oddziaływania na środowisko ustawa, bytomiu, weksel pdf, powiatowy urząd pracy w opolu, partykularny sjp, jakie drogi zostaną oddane w 2021, matryca logiczna, bip lasy gov pl, dofinansowanie dla firmy, akademia młodego wieku, podejscie, podnies, lampa do roslin, nabór podkarpacie

yyyyy