Gmina Sidra rozwija edukację przedszkolną

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-287/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Gmina: Sidra

Wartość ogółem: 332371,8

Wydatki kwalifikowalne: 332371,8

Dofinansowanie: 332371,8

Dofinansowanie UE: 282516,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Sidra

NIP beneficjenta: 5451001926

Kod pocztowy: 16-124

Miejscowość: Sidra

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sokólski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/15/2015

helios piotrków tryb, urząd pracy świdnica oferty, urząd pracy garwolin kontakt, pup ostrołęka praca, arimr restrukturyzacja małych gospodarstw 2020 dokumenty, załącznik 3 do ustawy o vat, urzad pracy aleksandrow kujawski, ustawa o samorządzie województwa 2018

yyyyy