Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-035/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Gmina: Gniezno – miasto

Wartość ogółem: 1366464,3

Wydatki kwalifikowalne: 1366464,3

Dofinansowanie: 1267664,3

Dofinansowanie UE: 1161494,66

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Gniezno

NIP beneficjenta: 7841001591

Kod pocztowy: 62-200

Miejscowość: Gniezno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/19/2013

oferty pracy dla 45+, instytucje państwowe, paweł modrzyński, sms 4774 koszt, umowa kupna sprzedaży działki ogrodowej druk, parafia golancz, postęp synonim, na fotografii widać efekty działań prowadzonych w ramach, dotacje dla rolników 2022, pismo urzędowe przykład, dodatek wiejski 2021, podkreśl w tekście wypowiedzenia odpowiadające wykresom, gmina szamocin

yyyyy