Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-090/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Firlej

Wartość ogółem: 112437,86

Wydatki kwalifikowalne: 112437,86

Dofinansowanie: 99701,86

Dofinansowanie UE: 95572,18

Nazwa beneficjenta: Halina Bystrzycka

NIP beneficjenta: 7141044434

Kod pocztowy: 21-136

Miejscowość: Firlej

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

136 dni po 29 czerwca, organy jst, praca kaźmierz, 45 mld won to pln, ręczna obróbka metali potocznie krzyżówka, diagnoza m51, 114 promyk nadziei, pociąg rybnik kraków, zespół szkół w srocku, język urzędowy, ckziu 2 wadowice, zmotywowani, perpektywa, fundusz ochrony środowiska kielce, dotację dla mikroprzedsiębiorstw 2021, promod zamyka sklepy 2020, rejestracja z sępólna krajeńskiego

yyyyy