Gra o przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III w Gminie Gniewino

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-340/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Gniewino

Wartość ogółem: 131868,3

Wydatki kwalifikowalne: 131868,3

Dofinansowanie: 131868,3

Dofinansowanie UE: 112088,06

Nazwa beneficjenta: Gmina Gniewino

NIP beneficjenta: 5882125449

Kod pocztowy: 84-250

Miejscowość: Gniewino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/15/2012

31 stycznia 2021, zdz szczytno, pisanie z innymi bedac w zwiazku, notatka informacyjna przykład, zatrudnienie babci jako niani 2021, mój prąd listy rankingowe, ztm kielce 204, zl 3, w.polityce pl, pozyskiwanie funduszy unijnych poznań, m15 kod choroby, powiatowy urząd pracy szczecinek, ogrody miejskie

yyyyy