Grunwaldzkie oddziały przedszkolne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-070/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Grunwald

Wartość ogółem: 435134,51

Wydatki kwalifikowalne: 435134,51

Dofinansowanie: 435134,51

Dofinansowanie UE: 369864,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Grunwald

NIP beneficjenta: 7412090387

Kod pocztowy: 14-107

Miejscowość: Gierzwałd

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015

gmina praszka, carrefour karta seniora, w polityce wiadomości, zsp1 koluszki, poral eu, wyszukaj urządzenia, sytuacja w przemyślu, ngo staze, potwierdzający, działki podlaskie, doposażenie stanowiska pracy forum, program infrastruktura i środowisko 2014 2020, ue wd katowice, zakup komputera na firmę, sprawdzanie strony www, szybka kolej

yyyyy