GRUNWALDZKIE SKRZATY

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-026/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Grunwald

Wartość ogółem: 657994,48

Wydatki kwalifikowalne: 657994,48

Dofinansowanie: 559295,31

Dofinansowanie UE: 559295,31

Nazwa beneficjenta: Gmina Grunwald

NIP beneficjenta: 7412090387

Kod pocztowy: 14-107

Miejscowość: Gierzwałd

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

komplex nieruchomości, polacy w 2020 roku wyszukiwarce internetowej najczęściej poszukiwali pomysłu na, ministerstwo finansów e-mikrofirma, pkd 9001z, rehabilitacja ruda śląska, kalwarii pacławskiej, ministerstwo spraw zagranicznych kontakt, www mazowia eu, opiekun stażu dodatek, przedszkole nr 51 kraków

yyyyy