Grupa przedszkolna-najlepszym miejscem dla rozwoju malucha.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-054/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Sędziszów Małopolski

Wartość ogółem: 117410,88

Wydatki kwalifikowalne: 117410,88

Dofinansowanie: 99799,25

Dofinansowanie UE: 99799,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Sędziszów Małopolski

NIP beneficjenta: 8181584373

Kod pocztowy: 39-120

Miejscowość: Sędziszów Młp.

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

jak zamowic recepte przez profil zaufany, trautmann, powiatowy urząd pracy kościan, ała nie w szczepionke, cieszyn ul. tysiąclecia, net bielecki cechy charakteru, post daniela przepisy pdf, recepta na telefon, skrót pesel, andrzej szweda lewandowski, automatyczny kasjer na dworcu, załącznik nr 14 ustawy o vat, pup bartoszyce, meble kruszyna wolin, urzad pracy rawicz, szansa głogów, jak się nazywa powiększenie kapitału spółki, centrym

yyyyy