„Happy kids” w powiecie kościerskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-038/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Gmina:

Wartość ogółem: 235783,9

Wydatki kwalifikowalne: 235783,9

Dofinansowanie: 228710,38

Dofinansowanie UE: 200416,32

Nazwa beneficjenta: Best Choice Szkoła języków obcych Anna Koseda

NIP beneficjenta: 5911463345

Kod pocztowy: 83-400

Miejscowość: Kościerzyna

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

pozytywny grudziądz, tajemniczy klient delikatesy centrum, eurocentrum ostrów, jak długo przechowywać faktury, mój biznes, dotacje na rozwój gospodarstwa rolnego 2022, powiatowy urząd pracy w elblągu, zsppoddebice, slownik polski angielski

yyyyy