Hipoterapia i Halliwick – sprawdzone formy rewalidacji i rehablitacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-039/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Sanok – miasto

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Powiat Sanocki

NIP beneficjenta: 6871786679

Kod pocztowy: 38-500

Miejscowość: Sanok

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

arimr harmonogram naborów 2022, określ czy stwierdzenie unikanie czynników, od a do z tekst, kswp kielce, dotacja na budowę domu 2021, co zrobić żeby okres był krótszy, ryjek 2018 rybnik, założenie przedszkola, woj opolskie, synonim smak, wsparcie pomostowe, wd uczelnia warszawska, wniosek o mediację w odpowiedzi na pozew, dotacje unijne dla rolników 2020, marek dziekan, pup pisz praca, południowa obwodnicy warszawy, podmiot publiczny definicja

yyyyy