I ja będę przedszkolakiem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-034/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Czarna Białostocka

Wartość ogółem: 199414

Wydatki kwalifikowalne: 199414

Dofinansowanie: 195425,72

Dofinansowanie UE: 169501,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna Białostocka

NIP beneficjenta: 9660591437

Kod pocztowy: 16-020

Miejscowość: Czarna Białostocka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

osoby w języku polskim, fazy rozwoju miasta, dana 3 projekt, lgd wieczno, metafora sjp

yyyyy

Dodaj komentarz