I Ja też idę do przedszkola ! – uruchomienie dodatkowego oddziału oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych dla dzieci z Gminy Kobiór

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-057/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Kobiór

Wartość ogółem: 514831,97

Wydatki kwalifikowalne: 514831,97

Dofinansowanie: 507109,49

Dofinansowanie UE: 437607,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Kobiór/Gminne Przedszkole

NIP beneficjenta: 6381641034

Kod pocztowy: 43-210

Miejscowość: Kobiór

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011

biblioteka ekonomiczna wrocław, dotacje na własny biznes, aktualne informacje o wypadkach samochodowych dolnośląskie, pismo urzędowe, pup prudnik oferty pracy, powiatowy urząd pracy w dąbrowie tarnowskiej, agencja wykonawcza, praca dla nauczycieli podkarpackie, epoznań ogłoszenia, tunel swinoujscie, uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi zgodnie z przykładem, belka łącząca dźwigary

yyyyy