I na NAS do przedszkola nadszedł CZAS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-003/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Biskupiec

Wartość ogółem: 339340

Wydatki kwalifikowalne: 339340

Dofinansowanie: 334142,5

Dofinansowanie UE: 284021,13

Nazwa beneficjenta: Jan Marcin Malinowski/Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek

NIP beneficjenta: 7392174447

Kod pocztowy: 11-014

Miejscowość: Ramsowo

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

krs ministerstwo sprawiedliwości, rozporządzenie do specustawy, wybrany, szansa na sukces daniel dąbrowski, projekt ustawy 500 plus dla niepełnosprawnych, www.jarocinska, wypełnianie wniosków opinie, pierwsza działalność gospodarcza

yyyyy