I TY MOŻESZ „PRZENOSIĆ GÓRY”! – warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowanych regionem dolnośląskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-002/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Jelenia Góra

Gmina: M. Jelenia Góra

Wartość ogółem: 935885,1

Wydatki kwalifikowalne: 935885,1

Dofinansowanie: 935885,1

Dofinansowanie UE: 795502,34

Nazwa beneficjenta: Miasto Jelenia Góra

NIP beneficjenta: 6110003899

Kod pocztowy: 58-500

Miejscowość: Jelenia Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski / Powiat m. Jelenia Góra

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

art. 96 ust. 9 pkt 4, nowa przeglądarka internetowa, prosto com, lss lublin

yyyyy