Idą przedszkolaki-rozszerzenie wsparcia w Punkcie Przedszkolnym w Krąpielu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-049/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stargard Szczeciński

Wartość ogółem: 581812,51

Wydatki kwalifikowalne: 581812,51

Dofinansowanie: 494540,63

Dofinansowanie UE: 494540,63

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie

NIP beneficjenta: 8512805432

Kod pocztowy: 70-501

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015

nowa wersja covid, domy z lat 80 projekty, lokal lublin, eu pl, państwa unii europejskiej 2019, dz urz ue, starting a business in poland as a foreigner, wykup mieszkań tbs 2019, praca psycholog podlaskie, parafia jp2 piotrków, wolsztyn muzeum, dolny slask org pl, gops lesznowola, o, zasada zero kontaktu, dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy

yyyyy