Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-151/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Gmina: Deszczno

Wartość ogółem: 174363,12

Wydatki kwalifikowalne: 174363,12

Dofinansowanie: 174363,12

Dofinansowanie UE: 148208,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Deszczno

NIP beneficjenta: 5992774930

Kod pocztowy: 66-446

Miejscowość: Deszczno

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

o jakich relacjach między dobrem jednostkowym a dobrem wspólnym jest mowa w tekście, lof, lot nad rondem nowa sol, ułatwienia dla niepełnosprawnych, zaprogramuj przyszłość, www.strzelceopolskie.pl

yyyyy

Dodaj komentarz