Idąc z rytmem w świat języków – przedszkole pierwszym krokiem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-065/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Kolbuszowa

Wartość ogółem: 81072,15

Wydatki kwalifikowalne: 81072,15

Dofinansowanie: 79856,06

Dofinansowanie UE: 68911,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Kolbuszowa

NIP beneficjenta: 8141576232

Kod pocztowy: 36-100

Miejscowość: Kolbuszowa

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/1/2009

podkowa dla konia, ministerstwo rozwoju i technologii, urząd pracy bytów, arimr dotacje do fotowoltaiki, wzor na mr, działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015, europejska kraków

yyyyy