Idę do przedszkola przez chrzypskie wsie, łąki i pola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-026/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat międzychodzki

Gmina: Chrzypsko Wielkie

Wartość ogółem: 611667,12

Wydatki kwalifikowalne: 611667,12

Dofinansowanie: 602491,92

Dofinansowanie UE: 519917,05

Nazwa beneficjenta: Gmina Chrzypsko Wielkie

NIP beneficjenta: 5951461275

Kod pocztowy: 64-412

Miejscowość: Chrzypsko Wielkie

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat międzychodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2013

zmywarka otwierana na dotyk, jak przybliżyć obraz, wzór oficjalnego pisma, badanie gęstości rozmieszczenia receptorów w skórze w wybranych częściach, aktywni plus 2021, pup w kwidzynie, urząd marszałkowski województwa śląskiego, gus obowiązek sprawozdawczy, dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracujących 2022, aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy, 887332836, nowe pożyczki 2021, hyżne mapa, trasant, gyncentrum dąbrowa górnicza, taka miłość w sam raz tekst

yyyyy