Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki i pola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-051/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat piski

Gmina: Pisz

Wartość ogółem: 1088033,33

Wydatki kwalifikowalne: 1088033,33

Dofinansowanie: 924828,33

Dofinansowanie UE: 924828,33

Nazwa beneficjenta: Gmina Pisz

NIP beneficjenta: 8491499696

Kod pocztowy: 12-200

Miejscowość: Pisz

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat piski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

kto to jest coach, dofinansowanie do firm, siatka org transfery 2018/2019, www.gov.pl/szczepimysie/punkty-szczepien, w załączeniu, parkuj i jedź tarnów, umowa mieszana, harmonogram euro 2020, grafik domaniewska

yyyyy