Idzie Ola do Przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-076/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Małdyty

Wartość ogółem: 169858,76

Wydatki kwalifikowalne: 169858,76

Dofinansowanie: 152358,76

Dofinansowanie UE: 144379,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Małdyty

NIP beneficjenta: 7411533204

Kod pocztowy: 14-330

Miejscowość: Małdyty

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009

urzad pracy chojna, ostatniej chwili 24 lubuskie, geoportal powiatu rzeszowskiego, szpital centrum zdrowia dziecka, program 26 grudnia 2021, sprawozdanie z-12 za 2018, pełnomocnictwo szczególne – wzór wypełniony, zs2 rybnik, joanna kuś, ministerstwo finansów pity 2014, skrót klawiszowy zmiana karty chrome, warszawa urząd skarbowy, tygodnik krapkowicki kontakt, miejski urząd pracy, izabela banaś, zalew szczeciński mapa głębokości, nacieki powstające podczas malowania krzyżówka

yyyyy