Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-002/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Wilków

Wartość ogółem: 237861,83

Wydatki kwalifikowalne: 237861,83

Dofinansowanie: 234293,9

Dofinansowanie UE: 199149,82

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

NIP beneficjenta: 5731178057

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

personal finance interwencja, zabielski budowa film, dun mnisw, wałbrzych mieszkania na sprzedaż

yyyyy