Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-028/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Wartość ogółem: 149678,8

Wydatki kwalifikowalne: 149678,8

Dofinansowanie: 149678,8

Dofinansowanie UE: 127226,98

Nazwa beneficjenta: Gmina Chmielnik

NIP beneficjenta: 8133301503

Kod pocztowy: 36-016

Miejscowość: Chmielnik

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

podaj nazwy dwu instytucji na których stronach internetowych, pociąg, mikrofirma gov, mops olsztyn, jak sie rozliczyc przez profil zaufany, słownik finansowy, regalica szczecin, 102 euro, oszczędzaj, covid 21 kwietnia 2021, przedszkole nr 51 kraków, definicja potrzeby, podział inwestycji, klasyfikacja blooma richardsona

yyyyy