Im wcześniej tym łatwiej – poszerzenie oferty przedszkolnej w Gminie Olsztyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-029/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Olsztyn

Wartość ogółem: 369555

Wydatki kwalifikowalne: 369555

Dofinansowanie: 364011,68

Dofinansowanie UE: 314121,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Olsztyn

NIP beneficjenta: 9490492385

Kod pocztowy: 42-256

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów pdf, 60 000 zł bezzwrotnej premii dla małych gospodarstw rolnych, naoko sklep stacjonarny, obwodnica południowa warszawy, moje inogy, 3390 brutto ile to netto, prawo jazdy z urzędu pracy 2019, jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie szkolenia, agencja narodowa erasmus, parafia św brata alberta kolbuszowa, ekspert prawa budowlanego, plon koszalin 4 marca, dofinansowanie do pompy ciepła 2019, pomorski fundusz rozwoju, co łączy szprycha, czwarty z kolei w szeregu homologicznym alkoholi to, kod do e recepty, koronawirus 6 maja 2022, płynność szybka, popc2 mapa, radek brzózka

yyyyy