Im więcej wiem – tym więcej osiągnę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-058/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2115529,39

Wydatki kwalifikowalne: 2115529,39

Dofinansowanie: 2115529,39

Dofinansowanie UE: 1798199,98

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Szczecin

NIP beneficjenta: 8510309410

Kod pocztowy: 70-456

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

mir gov, przykłady usług, plineu, carpatia rzeszów, dotacje unijne dla firm już istniejących 2020, arkusz zleceń boruta, gym slim błonie, wuoz opole, kurs języka obcego, 157 promyk nadziei, najnizsza krajowa 2022 lipiec, zawodowa małopolska, dotacje na jednoosobową działalność gospodarczą, pierwszy urząd skarbowy w rzeszowie jakie ulice obejmuje, włocławek portal

yyyyy

Dodaj komentarz