Inaczej do celu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-127/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Szubin

Wartość ogółem: 264575,3

Wydatki kwalifikowalne: 264575,3

Dofinansowanie: 224889

Dofinansowanie UE: 224889,01

Nazwa beneficjenta: Gmina Szubin

NIP beneficjenta: 5581723233

Kod pocztowy: 89-200

Miejscowość: Szubin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski / Powiat nakielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

nieruchomości centrum wałbrzych, kredyt na innowacje technologiczne 2021, diabeciaki, matka siedzi z tyłu pdf, ciekawe projekty dla seniorów, drawieński park narodowy logo, zasady budzetowe, główny inspektorat transportu drogowego 05 090 raszyn, zaczarowane, urząd pracy w nowym sączu, promyk nadziei 30, polski ken przed operacjami, urząd pracy elk, szerokość podjazdu dla niepełnosprawnych, w przeciwnym przypadku

yyyyy