Indywidualizacja – aktywizacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-079/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Turawa

Wartość ogółem: 29988

Wydatki kwalifikowalne: 29988

Dofinansowanie: 29988

Dofinansowanie UE: 25489,8

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła”

NIP beneficjenta: 9910248345

Kod pocztowy: 46-023

Miejscowość: Węgry

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

określ i zapisz formę czasowników w tekście, wiadomodci, w ponizszej tabeli podkresl liczby spelniajace podane warunki, do kiedy trwa kwarantanna narodowa, art 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych, program rozwoju best you, dotacja na małe gospodarstwa, pro invest nagięć, wydłużenie etapu edukacyjnego rozporządzenie 2017, co to jest onz, duży język

yyyyy