Indywidualizacja drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-263/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat zwoleński

Gmina: Kazanów

Wartość ogółem: 119969

Wydatki kwalifikowalne: 119969

Dofinansowanie: 119969

Dofinansowanie UE: 101973,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Kazanów

NIP beneficjenta: 8111715870

Kod pocztowy: 26-713

Miejscowość: Kazanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat lipski / Powiat zwoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

przeczytaj, autokompleks lubań, paweł piwowarczyk iwona wieczorek, aplikacja euro 2021, dom seniora częstochowa, spółdzielnia podzamcze, my fitness place zakopianka, kresowianka konin menu, opolskiego, wup gdańsk, 142 promyk nadziei

yyyyy