Indywidualizacja drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-932/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Wiżajny

Wartość ogółem: 33070,4

Wydatki kwalifikowalne: 33070,4

Dofinansowanie: 33070,4

Dofinansowanie UE: 28109,84

Nazwa beneficjenta: Gmina Wiżajny

NIP beneficjenta: 8442153319

Kod pocztowy: 16-407

Miejscowość: Wiżajny

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

koronawirus gov, www gov stat pl, dotację na domki letniskowe 2021, stopa dyskontowa co to jest, dotacja 5 tys, pup gliwice dotacje, długi myslnik, uprawnienia 1kv, zmian, podhalańska, urząd pracy w jędrzejowie

yyyyy