INDYWIDUALIZACJA – DROGA DO SUKCESU DZIECKA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-280/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Pionki – miasto

Wartość ogółem: 226732

Wydatki kwalifikowalne: 226732

Dofinansowanie: 226732

Dofinansowanie UE: 192722,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Pionki/Miejski Zarząd Oświaty i Sportu w Pionkach

NIP beneficjenta: 7962604331

Kod pocztowy: 26-670

Miejscowość: Pionki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski / Powiat zwoleński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

wskaźnik ekonomiczny, io 8 sierpnia, info podkarpackie, kursy zawodowe zamość, tłumacz film, bip powiat bielski, lista uczuć, dobierz do opisanych sytuacji odpowiednią formę protestu społecznego, leki na recepte bez recepty, pup klodzko, pozycka, cie men gov pl, organizacje pracodawców, tempomat uniwersalny na linkę, burmistrz olesna, mapa województw koronawirus, promocja żywiec 2021

yyyyy