Indywidualizacja-jesteśmy na TAK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-084/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 38077

Wydatki kwalifikowalne: 38077

Dofinansowanie: 38077

Dofinansowanie UE: 32365,45

Nazwa beneficjenta: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

NIP beneficjenta: 7541094134

Kod pocztowy: 45-082

Miejscowość: Opole

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

dotacje dla fundacji 2019, 136 dni po 17 lipca, lista rankingowa policja radom, słowacja turystyka, wschodnia agencja rozwoju, bester sklejki, bis 411 schemat, urząd partyzantów gdańsk godziny otwarcia, feniks wodny, ustaw google chrome jako stronę startową, pup w dębicy, budżet niemiec 2020, kietrz, czcionka do logo, która z wymienionych przyczyn uzasadnia zatrzymanie prawa jazdy

yyyyy