Indywidualizacja kluczem do sukcesu ucznia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-248/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Gmina: Krzyżanowice

Wartość ogółem: 181334,19

Wydatki kwalifikowalne: 181334,19

Dofinansowanie: 181334,19

Dofinansowanie UE: 154134,06

Nazwa beneficjenta: Gmina Krzyżanowice/Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie

NIP beneficjenta: 6391721148

Kod pocztowy: 47-451

Miejscowość: Tworków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

konin starówka, bez kozery, czechy skrót, urzad pracy nowy sacz, matura 2021 rozszerzenia

yyyyy