Indywidualizacja kształcenia sposobem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Jasienica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-204/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Jasienica

Wartość ogółem: 347628,76

Wydatki kwalifikowalne: 347628,76

Dofinansowanie: 347628,76

Dofinansowanie UE: 295484,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Jasienica

NIP beneficjenta: 9372634680

Kod pocztowy: 43-385

Miejscowość: Jasienica

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

koronawirus 25 sierpnia, niepełnosprawni 2020 zmiany, napis promocja, moda 2017/2018, pałac krzysztofory, na dobre i na złe 837 streszczenie, transport rosja, wwwl, gif gov, poig.gov.pl, dofinansowanie miejsca pracy, lasy państwowe praca, programy ke gov pl, szkoła nr 3 chodzież, mapa regionów polski, pow warszawy, urząd pracy inowrocław praca, ryki klub

yyyyy