Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-109/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Gmina: Prudnik

Wartość ogółem: 332994,1

Wydatki kwalifikowalne: 332994,1

Dofinansowanie: 332994,1

Dofinansowanie UE: 283044,99

Nazwa beneficjenta: Gmina Prudnik

NIP beneficjenta: 7551911362

Kod pocztowy: 48-200

Miejscowość: Prudnik

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013

praca jastrowie oferty, 101 napraw wszystkie odcinki, 5 marca, mann hummel katalog, dotacja dla bezrobotnych, urząd miasta opole lubelskie, budowa s3 sulechów nowa sól, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2019 białystok, praca ełk 50, 33-386 podegrodzie, jak to ze lnem było czas i miejsce akcji, odsetki od środków na rachunku bankowym księgowanie, kto to jest adresat, mapa zalanych terenów we wrocławiu podczas powodzi w 1997 r, komplementarność projektu, młody rolnik punkty, białoruskie dziewczyny, 8 marzec

yyyyy