Indywidualizacja nauczania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-053/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Gmina: Drzycim

Wartość ogółem: 29748

Wydatki kwalifikowalne: 29748

Dofinansowanie: 29748

Dofinansowanie UE: 25285,8

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej”

NIP beneficjenta: 5592033147

Kod pocztowy: 86-140

Miejscowość: Drzycim

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat świecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

harmonogram uj polonistyka, regionalny program stypendialny 2019/2020, plakat antyalkoholowy, żłobki leszno, rzgw kraków, cezary grochowski

yyyyy