Indywidualizacja Nauczania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-345/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Gmina: Nowa Karczma

Wartość ogółem: 157830

Wydatki kwalifikowalne: 157830

Dofinansowanie: 157830

Dofinansowanie UE: 134155,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Karczma

NIP beneficjenta: 5911650484

Kod pocztowy: 83-404

Miejscowość: Nowa Karczma

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

fundusze europejskie bydgoszcz, ertms/etcs, ktory car kupil lazienki krolewskie, doradca smaku nową prowadzącą, finanse.mf.gov.pl, max burger wroclavia, spec ustawa projekt, 42 520 dąbrowa górnicza, poczta.warmia.mazury, kurs cnc łódź, zespół grafika, rosyjskie dokumenty, domki świętokrzyskie

yyyyy