Indywidualizacja nauczania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-043/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Opatów

Wartość ogółem: 216000

Wydatki kwalifikowalne: 216000

Dofinansowanie: 216000

Dofinansowanie UE: 183600

Nazwa beneficjenta: Gmina Opatów

NIP beneficjenta: 5741065461

Kod pocztowy: 42-152

Miejscowość: Opatów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013

dział sklepu wielobranżowego, zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji 2020, msp.gov, wytyczne, zastaw zabezpieczenie pieniężne

yyyyy