Indywidualizacja nauczania dla uczniów klas I – III w szkołach na terenie Gminy Kamień

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-206/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Kamień

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 150000

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Kamień

NIP beneficjenta: 5170066584

Kod pocztowy: 36-053

Miejscowość: Kamień

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

ustawa opieka nad dziećmi do lat 3, wyjaśnij czym różnią się normy prawne od norm innego typu, kujawsko pomorskie nfz, krytyczna wielkość prostaty, pup milicz praca, vat-21, who w polsce

yyyyy