Indywidualizacja nauczania – Gmina Mściwojów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-150/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Mściwojów

Wartość ogółem: 60799

Wydatki kwalifikowalne: 60799

Dofinansowanie: 60799

Dofinansowanie UE: 51679,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Mściwojów

NIP beneficjenta: 6951399921

Kod pocztowy: 59-407

Miejscowość: Mściwojów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

prace interwencyjne 2019, europejska szkoła biznesu, pup lukow, umowa o pomocy przy zbiorach 2021, prace interwencyjne zarobki 2021, kilka zdań na temat wykorzystania dowolnego bogactwa naturalnego, www.ww.wp, społeczeństwo zamieszkujące obszary wiejskie położone z dala od dużych miast, jak piszemy poza, kruszyna legnica, kostomłoty, gdzie mozna obejrzec euro 2021

yyyyy