Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-003/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Końskie

Wartość ogółem: 485070,9

Wydatki kwalifikowalne: 485070,9

Dofinansowanie: 485070,9

Dofinansowanie UE: 412310,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Końskie

NIP beneficjenta: 6581872838

Kod pocztowy: 26-200

Miejscowość: Końskie

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

pko bp góra kalwaria, rybki rybki, wykaz wolnych działek wrocław 2021, corona wirus, kurs kasjera walutowo złotowego, kpa 107, zaznacz punkty w których jest mowa o populacji, pismo do wiadomości wzór, próba badawcza, dotacje na rozwój firmy 2021, edukacja pacjenta z rzs, e recept kod promocyjny, zamknięcie województwa mazowieckiego, poiś 2014-2020, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, voucher teatr

yyyyy