Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Michałów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-006/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Gmina: Michałów

Wartość ogółem: 92184,3

Wydatki kwalifikowalne: 92184,3

Dofinansowanie: 92184,3

Dofinansowanie UE: 78356,66

Nazwa beneficjenta: Gmina Michałów

NIP beneficjenta: 6621763306

Kod pocztowy: 28-411

Miejscowość: Michałów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/15/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

wybory podkarpackie, program klub 2022 terminy, co to jest wydatek, wrzesnia obwodnica

yyyyy