Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-052/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Pruchnik

Wartość ogółem: 214238

Wydatki kwalifikowalne: 214238

Dofinansowanie: 214238

Dofinansowanie UE: 182102,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Pruchnik

NIP beneficjenta: 7922033885

Kod pocztowy: 37-560

Miejscowość: Pruchnik

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/15/2013

wirus podlaski, konferencja 25, gops zamość, dofinansowanie z wojewódzkiego urzędu pracy, planowane inwestycje mieszkaniowe warszawa 2020, www siódemka, sp śmigiel, konstytucja dla biznesu ustawa, pup biłgoraj oferty pracy pdf, identyfikacja synonim, study 3 forma, jak ustawić przeglądarkę domyślną chrome, jolanta anasiewicz wzrost, test pcr dzierżoniów, postępowanie ofertowe, naczepa chlodnia, urzedowy list, centrum.zdrowia dziecka

yyyyy