indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-259/10-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Gmina: Siekierczyn

Wartość ogółem: 58706,4

Wydatki kwalifikowalne: 58706,4

Dofinansowanie: 58706,4

Dofinansowanie UE: 49900,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Siekierczyn

NIP beneficjenta: 6131571769

Kod pocztowy: 59-818

Miejscowość: Siekierczyn

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, jeden z rycerzy okrągłego stołu wzór odwagi, pomoc dla firm jednoosobowych koronawirus, kongres msp

yyyyy