Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Bulkowo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-302/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Bulkowo

Wartość ogółem: 139439

Wydatki kwalifikowalne: 139439

Dofinansowanie: 139439

Dofinansowanie UE: 118523,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Bulkowo

NIP beneficjenta: 7743138099

Kod pocztowy: 09-454

Miejscowość: Bulkowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/22/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

na wspólnej odcinek 3203, punktowanie konkursowe.eu, lgd u źródeł, chwytliwe nazwy, ak consulting przemyśl opinie, jak sprawdzić ile firma dostała dofinansowanie z tarczy, internet unia europejska, blajer ug, fejsbuk przyjazne logowanie, pup szamotuły, mamą wraca do pracy dofinansowanie do żłobka 2022, ozdoba stropu, kwalifikacje zawodowe co to, założenie winnicy dotacje, zst belzyce

yyyyy