„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Baranów Sandomierski”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-199/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Baranów Sandomierski

Wartość ogółem: 212637,6

Wydatki kwalifikowalne: 212637,6

Dofinansowanie: 212637,6

Dofinansowanie UE: 180741,96

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Baranów Sandomierski

NIP beneficjenta: 8672079650

Kod pocztowy: 39-450

Miejscowość: Baranów Sandomierski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

szkoła podstawowa w rzepienniku biskupim, linia 817, fika opole, zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty warszawa, kurs barmański, zablocie mieszkanie, źródła energii, feniks, 12 5, flaga png, eu starachowice, części wspólne budynku wielorodzinnego, zaniemyśl domki, uprawnienia sep 1kv

yyyyy