Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pilica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-225/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Pilica

Wartość ogółem: 141114,15

Wydatki kwalifikowalne: 141114,15

Dofinansowanie: 141114,15

Dofinansowanie UE: 119947,03

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Pilica

NIP beneficjenta: 6492273177

Kod pocztowy: 42-436

Miejscowość: Pilica

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013

symbole unii europejskiej, rezygnacja ze stażu unijnego 2020, podaj dwie korzyści polityczne wynikające z członkostwa polski w ue., ewaluacja zajęć wzór, działy administracji rządowej, ncbr, szybka depopulacja co 100 lat, pluskadełko kamień, deklaracja, urząd gminy krasiczyn, jak zrobić wianek z mleczy krok po kroku, www lasy państwowe pl, rozpoznanie g54

yyyyy