Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Stężyca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-251/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Stężyca

Wartość ogółem: 120000

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 120000

Dofinansowanie UE: 102000

Nazwa beneficjenta: Gmina STĘŻYCA

NIP beneficjenta: 5060035708

Kod pocztowy: 08-540

Miejscowość: STĘŻYCA

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

dotacje dla młodych rolników 2021, kurier zet, powiatowy urząd pracy w sokołowie podlaskim, inspektorat transportu drogowego raszyn, faktura zwolniona z vat wzór art 113 word

yyyyy