Indywidualizacja nauczania i wychowania w kl. I-III w SP w Ciechankach Łęczyńskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-253/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Łęczna

Wartość ogółem: 29999

Wydatki kwalifikowalne: 29999

Dofinansowanie: 29999

Dofinansowanie UE: 25499,15

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Edukacyjne „Żak”

NIP beneficjenta: 5050096039

Kod pocztowy: 21-010

Miejscowość: Ciechanki Łęczyńkie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

euro rozpoczęcie, be vis miami tekst, spin link 26 kwietnia, grafika loga, jaki pies, mikropożyczka 2021, warszawską karta miejska zasięg, 500 euro jak wyglada, wam com pl, zgłoszenie robót budowlanych wzór wypełniony, działkowiec morawiecki

yyyyy