Indywidualizacja nauczania klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Męcinka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-135/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Gmina: Męcinka

Wartość ogółem: 72000

Wydatki kwalifikowalne: 72000

Dofinansowanie: 72000

Dofinansowanie UE: 61200

Nazwa beneficjenta: Gmina Męcinka

NIP beneficjenta: 6951399938

Kod pocztowy: 59-424

Miejscowość: Męcinka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jaworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

bogata instytucja krzyżówka, w gdańsku, jak sie rozliczyc przez profil zaufany, liczba kontrolna kw, baza usług szkoleniowych, trudny tekst do przeczytania, szkolenie indywidualne z urzędu pracy forum, doplaty unijne, kursy programowania plc, konfederacja lista śląsk, polskie mosty, liceum im tadeusza kościuszki, kig konin, aktywna forma spędzania wolnego czasu krzyżówka, biznes przyszlosci

yyyyy